Poznaj nas


Opracowanie innowacyjnych, jednorazowych narzędzi do rehabilitacji dłoni oraz systemu pozwalającego na przygotowanie personalizowanej rehabilitacji z wykorzystaniem osiągnięć robotyki miękkiej oraz sztucznej inteligencji.

Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie osiągnięć robotyki miękkiej w rehabilitacji dłoni pacjentów cierpiących na neuropatię po chemioterapii czy porażenie poudarowe. Ponadto, urządzenie będzie pierwszym polskim narzędziem do aktywnej rehabilitacji dłoni opartym na robotyce miękkiej.
Projekt zakłada wykonanie dwóch głównych zadań. Pierwsze dotyczy opracowania “CAD dla fizjoterapeuty”. Będą to narzędzia do pomiaru dłoni wsparte sztuczną inteligencją, służące do personalizowania urządzenia i planowania rehabilitacji bezpośrednio przez fizjoterapeutów. Drugą część stanowi opracowanie technologii powstawania jednorazowych elementów (aktuatorów) opartych na robotyce miękkiej, ich sterowania i interfejsów pozwalających na skuteczne wsparcie terapii, a także rozwiązań do ich prostego i szybkiego mocowania do dłoni pacjenta. Finalnym efektem projektu będzie przygotowanie narzędzi pomiarowych i aplikacji komputerowej do opracowania personalizowanego narzędzia rehabilitacyjnego oraz demonstratorów jednorazowych narzędzi rehabilitacyjnych dla pacjentów w dwóch przypadkach: z neuropatią po chemioterapii oraz porażeniem poudarowym.